Liste des joueurs

Nom Niveau Exp
Xarendal 30 Niveau max atteint !
Xarendal2 25 905/21175
Xavier 6 35/305
Xctasy 6 123/305
Xea 14 256/1818
Xegnius 3 95/156
Xelekios 3 22/156
Xeneii 2 17/125
Xener 1 0/100
Xeno 4 63/195